Escola de pais e nais

Programa de educación familiar

Organizan:Concelleira Fátima Vidal / Concellería de  Educación
Concelleira Noelia Ocampo / Concellería de Xuventude

escola pais e nais

Xustificación
Obxectivos específicos
Persoas destinatarias
Metodoloxía Temporalización


 Programación 2014

Ver díptico
 
OBRADOIRO/ CHARLA 4: MAIO


escola de pais e naisTema:  
COMO AFRONTAR O TEMA DO CONSUMO
DE ALCOL COS NOSOS  FILLOS/AS?
Como se pode afrontar desde a familia
o botellón e outras conductas de risco? 

Data: venres 23 de maio,
Multiusos (Arcade)
Hora: 18,30 a 20,00 h

 

 - Material de apoio para as familias e educadore/as

Material sesión 22 de febreiro de 2013
Control parental. Medios técnicos
Pautas para fomentar a responsabilidade
Pautas para fomentar o hábito de estudio


 - Material de apoio na Biblioteca Municipal
 
 - Enlaces
 -
Enlaces a WEBs educativas en Educación Infantil

 

Para propoñer temas para a Escola de Pais e Nais enviar correo a omix@soutomaior.com


 

As persoas interesadas en coñecer máis información sobre estes obradoiros poderán facelo na OMIX, r/ Peirao, 8 – Multiusos – Arcade (Concello de Soutomaior) Teléfono 986700822, omix@soutomaior.com . Terán preferencia nos obradoiros lúdicos os nenos e nenas que asintan coas persoas que participen no programa de adultos (charlas – obradoiro).


© 2009 Multiusos en Arcade | Rúa Peirao, 8 36690 - Soutomaior Pontevedra | Webmaster: LYC Servicios Informáticos
Teléfono e Fax: 986 700 822 | omix@soutomaior.com