Rio Verdugo

Río Verdugo

Na chamada serra do Suído, un dos ríos que atravesa este municipio, O Verdugo, que se une co Oitavén; ambos seguirán unidos ata desembocar na ría de Vigo.

O río Verdugo dá forma ó tradicional "Salto do Inferno".