Voltar ó Inicio Inicio           Ver Soutomaior en Galego Galego    Ver Soutomaior en Castellano Castellano     Ver mapa Web de www.soutomaior.com Mapa Web     Contacto co Concello Contacto      Data e hora

 

Turismo

Parroquias

Localización

Rueiro de Arcade

Historia

Lugares de Interese

O Castelo

Xardíns do Castelo

Gastronomía

Festa da Ostra

Galería Fotográfica

Fotografías 360º

O Concello

Alcalde

Corporación

Taboleiro

Bandos

Anuncios

Servizos Municipais

Recursos (axenda)

Muller (CIM)

Asoc. Culturais

Biblioteca

Asoc. Deportivas

Xuventude (OMIX)

Servizos Sociais

Descarga de impresos

Urbanismo

Augas e saneamento

Padrón de habitantes

Rexistros

Modelos e solicitudes

Normativa Municipal

Ordenanzas

Regulamentos

Contratacións

Perfil do Contratante

Accesos directos a...

Emprego (OMIX)

  Facenda  

ORZAMENTO XERAL 2017.  

ABROBADO INICIALMENTE POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA
O DÍA 16 DE MAIO DE 2017

Exposición publica ata o 9 de maio de 2017

ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS 2017

Orzamento gastos por clasificación

Resumo orzamento gastos por capítulos

Resumo orzamento gastos por programas

Orzamento ingresos por clasificación

Resumo orzamento ingresos por capítulos

PERSOAL

Relación de postos de traballo

Plantilla do persoal

Anexo persoal

BASES DE EXECUCIÓN 2017

Bases execución 2017 (Modif. base 22 product.)

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2015 E 2016

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2015

Liquidación orzamento gastos 2015 por aplicación orzamentaria

Liquidación orzamento gastos 2015 resumo por capítulos

Liquidación orzamento ingresos 2015 por aplicación orzamentaria

Liquidación orzamento ingresos 2015 resumo por capítulos

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2016

Liquidación orzamento gastos 2016 por aplicación orzamentaria

Liquidación orzamento gastos 2016 resumo por capítulos

Liquidación orzamento ingresos 2016 por aplicación orzamentaria

Liquidación orzamento ingresos 2016 resumo por capítulos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO Inversións 2017

Certificación non consolidación


INFORME DE MOROSIDAD TRIMESTRAL  

PRIMER TRIMESTRE 2017

Resume

Detalle
 


LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2015  


Liquidación orzamento ingresos por capítulos

Liquidación orzamento gastos por capítulos

Remanente tesourería

Resultado orzamentario 
ORZAMENTO 2016  

Resume gastos

Resume ingresos
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

CUARTO TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle por entidades
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

TERCER TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle por entidades
 INFORME DE MOROSIDAD TRIMESTRAL  

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle por entidades
 INFORME DE MOROSIDAD TRIMESTRAL  

PRIMER TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

PRIMER TRIMESTRE 2016

Resume

Detalle por entidades
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

CUARTO TRIMESTRE 2015

Resume

Detalle por entidades
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

TERCEIRO TRIMESTRE 2015

Resume

Detalle por entidades
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Resume

Detalle por entidades
 PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

PRIMER TRIMESTRE 2015

Resume

Detalle por entidades
 

 
 
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

CUARTO TRIMESTRE 2014

Resume

Detalle por entidades
 


PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL  

TERCER TRIMESTRE 2014

Resumem

Detalle por entidades
 

     
Parroquias - Localización - Mapas - O Castelo - Axenda - Galería Fotográfica - Mapa Web - Aviso Legal

© 2006 Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda, 8 36691 - Soutomaior Pontevedra
Webmaster: LYC Servicios Informáticos