NORMAS DE USO

 

Na Biblioteca existen tres ordenadores de uso público e gratuito que denominamos A, B e Consulta Rápida. O uso destes esixe por parte do usuario o registro no sistema Red.es.


 
 • A utilización dos ordenadores solicitase no mostrador da Biblioteca.

 • Nos ordenadores A e B o usuario dispón de 1 hora e 30 minutos de tempo de uso. Se houbese outros usuarios en espera o tempo reducese a 45 minutos.
   

 • No ordenador de Consulta Rápida o usuario dispón de 1 hora e 30 minutos de tiempo de uso. Se houbese outros usuarios que quixesen utilizar este ordenador, o tempo reducese a 15 minutos.
   

 • Os ordenadores poñense ó servizo público para a búsqueda de información de contido documental, educativo, investigación, aprendizaxe ou lecer. Non están autorizados os chats.
   

 • O uso de cada ordenador é persoal. Non se permite a estancia de máis dunha persoa por posto de consulta.
   

 • Para garantizar a intimidade, non se permite o que outros usuarios se sitúen detrás dos postos de consulta.
   

 • Non é tarefa do persoal da biblioteca a ensinanza dos programas que os usuarios estén utilizando.
   

 • Estas normas podrán variar, previo aviso, para adaptarse a actividades culturais programadas por o servizo de biblioteca.

 

subir